Offshore logo
Offshore.no » Nyheter » Gassnytt
Shell kjøper Gasnor
Publisert 11.07.2012 10:13 av
0
Kommentarer
Vis RSS feed
Publiser på Facebook
Send nyhet til en venn
Skriv ut saken
Prisen er kroner 455,5 millioner.

Shell, som i dag eier 4,1 prosent av aksjene i Gasnor AS, har undertegnet en avtale om kjøp av de resterende aksjene i selskapet for 455,5 millioner kroner. Transaksjonen ventes fullført i tredje kvartal 2012, forutsatt godkjenning fra norske myndigheter, skriver Shell i en pressemelding.
 
Gasnor er markedsledende i Norge innen småskala LNG (flytende naturgass) og leverer LNG til bruk som transportdrivstoff for industri- og maritime kunder. Selskapet er involvert i hele verdikjeden, fra produksjon til sluttbruker. Virksomheten inkluderer tre småskala produksjonsanlegg og distribusjonsanlegg, to tankskip, en rekke tankbiler og et omfattende nettverk av LNG-terminaler. Oppkjøpet av Gasnor representer et viktig steg for Shell i utviklingen av en virksomhet for salg av LNG. LNG vil bli et viktig supplement til selskapets eksisterende drivstofftilbud til kommersielle kunder.
 
- Effekten av bruk av naturgass for å møte det fremtidige energibehovet er veldokumentert. Shell tror det vil utvikle seg et betydelig marked for salg av LNG til transportsektoren. Siden vi allerede har bransjeledende ekspertise i hele LNG-verdikjeden passer denne markedsutvidelsen godt for Shell. Vi har ambisjoner om vekst i Norge og kjøpet av Gasnor er et flott tillegg til vår eksisterende virksomhet. Gjennom oppkjøpet av Gasnor får Shell en uvurderlig kunde- og markedsinnsikt, bygget opp gjennom mange år. Dette vil bidra til at vi raskt kan utvikle og møte kundenes behov for LNG som transportdrivstoff, sier David Loughman, administrerende direktør i A/S Norske Shell.
 
Gasnors erfaring med markedsføring og salg av LNG, kombinert med Shells nettverk av europeiske maritime kunder vil kunne gi positiv synergi frem mot introduksjonen av nye europeiske miljøforskrifter i 2015. Forskriftene vil gjelde for all maritim trafikk i Østersjøen, den engelske kanal og Nordsjøen og vil inneholde krav om lavere utslipp av gasser som påvirker luftkvaliteten, blant annet svoveloksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx). Ved å gå over til LNG kan skipsfarten bidra til å redusere slike utslipp. Shell regner med at europeisk maritim LNG blir en viktig vekstsektor når kundene begynner å se seg om etter renere, kostnadseffektive drivstoffalternativer som del av sin drivstoffmiks.
 
- Shells kundenettverk og Gasnors erfaring innen salg og markedsføring av LNG er en uslåelig kombinasjon. Det er et stort vekstpotensial for småskala-LNG i Europa, spesielt innen maritim sektor, og sammen med Shell er Gasnor godt posisjonert til å utnytte dette, sier Eilef Stange (bildet) administrerende direktør i Gasnor.
 
Bruk av LNG som maritimt drivstoff er ikke nytt. LNG har i mange år vært brukt som drivstoff i gassmotorer på skip som frakter LNG. Shell har vært en pioner på dette området og kan vise til meget gode resultater med sikker lagring, håndtering og transport av LNG.
 
I september 2011 tok Shell sin første endelige investeringsbeslutning på et prosjekt for LNG til transport i Canada. Selskapet skal der levere LNG til Shell Flying J, et nettverk av stasjoner for tungtransport. I juni 2012 undertegnet Shell også en intensjonsavtale med TravelCenters of America LLC (TA) for salg av LNG til tungtransport i USA gjennom TAs landsdekkende nettverk av full-service drivstoffstasjoner.
 
Selskap i saken:
Annonse
SISTE NYHETER FRA FORSIDEN
Booker for Lundin og Det norske

Booker for Lundin og Det norske

Ross får langtidskontrakt.

[Les mer ] Kontrakter

Kartlegger Aasta-effekten

Kartlegger Aasta-effekten

Studerer ringvirkninger av Aasta Hansteen-utbyggingen. 

[Les mer ] Kontrakter

Girer opp down under

Girer opp down under

Statoil satser enda mer i Australia.

[Les mer ] Felt/område nytt - INT

Lurt å være motsyklisk?

Lurt å være motsyklisk?

Oljemarkedet er ubønnhørlig syklisk. Det skal opp igjen etter den nedgangen som begynner nå. Da kan det lønne seg å opptre motsyklisk, særlig for Norge.

[Les mer ] Ramm kommenterer

100 beholder jobben likevel

100 beholder jobben likevel

Bilfinger med gode nyheter.

[Les mer ] Offshore.no/Jobb

Ny PSV levert Fredriksen

Ny PSV levert Fredriksen

Deep Sea Supply fikk i dag levert det nye plattformforsyningsskipet Sea Swift.

[Les mer ] Annet

Siste nyheter
Setter fart på milliardutbygging i Nordsjøen
Investeringer på mellom 4 og 8 milliarder kroner.

LES MER | Felt/område nytt
Kartlegger Aasta-effekten
Studerer ringvirkninger av Aasta Hansteen-utbyggingen. 

LES MER | Kontrakter
Offshore.no/international
Apache sells $3.75 bn Gulf of of Mexico portfolio
North Sea operator Apache Corporation is selling off US $3.75 billion worth of mature offshore assets in the US Gulf of Mexico....
LES MER | Company news
Hvordan følge Offshore.no
Sosiale medier
Tips oss
Kontakt oss
Offshore.no AS
Annonsere
Ansvarlige
Sjefsredaktør: Erlend Keilen
OPPHAVSRETT
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Copyright Offshore.no AS